335 – تقویت مهارت های زندگی با ایجاد  فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان 2000 تومان

335 – تقویت مهارت های زندگی با ایجاد فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : تقویت مهارت های زندگی با ایجاد  فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و یک صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
334 – جلوگیری از مشکلات ساختاری بدن دانش آموزان با استفاده از سبک کردن حجم کیف  آنها 2000 تومان

334 – جلوگیری از مشکلات ساختاری بدن دانش آموزان با استفاده از سبک کردن حجم کیف آنها

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ششم : جلوگیری از مشکلات ساختاری بدن دانش آموزان با استفاده از سبک کردن حجم کیف  آنها – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
333 – کاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموزان طلاق با برگزاری جلسات آموزش خانواده 2000 تومان

333 – کاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموزان طلاق با برگزاری جلسات آموزش خانواده

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی : کاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموزان طلاق با برگزاری جلسات آموزش خانواده – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
332 – حل  مشکل زودباوری ،عدم تمرکز و عصبانیت دانش آموز بیش فعال با راهکارهای مناسب 2000 تومان

332 – حل مشکل زودباوری ،عدم تمرکز و عصبانیت دانش آموز بیش فعال با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ششم ابتدایی : حل  مشکل زودباوری ،عدم تمرکز و عصبانیت دانش آموز بیش فعال با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت [...]

مشاهده و خرید
330 -کاهش مشکل تقلب در امتحان در دانش آموزان با راهکارهای مناسب 2000 تومان

330 -کاهش مشکل تقلب در امتحان در دانش آموزان با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : کاهش مشکل تقلب در امتحان در دانش آموزان با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
برطرف سازی مشکل درس املا دانش آموز پایه ششم ابتدایی با سابقه بیماری صرع 2000 تومان

برطرف سازی مشکل درس املا دانش آموز پایه ششم ابتدایی با سابقه بیماری صرع

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ششم ابتدایی : برطرف سازی مشکل درس املا دانش آموز پایه ششم ابتدایی با سابقه بیماری صرع – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – [...]

مشاهده و خرید
326 – برطرف سازی مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه  به درس هنر 2000 تومان

326 – برطرف سازی مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه به درس هنر

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس  هنر ابتدایی : برطرف سازی مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه  به درس هنر – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
325 – پرورش شیوه های تفکر و زیبایی اندیشه  در دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

325 – پرورش شیوه های تفکر و زیبایی اندیشه در دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : پرورش شیوه های تفکر و زیبایی اندیشه  در دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
324 – علاقه مند کردن دانش آموزان به تدبر در قرآن با راهکارهای مناسب 2000 تومان

324 – علاقه مند کردن دانش آموزان به تدبر در قرآن با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس قرآن : علاقه مند کردن دانش آموزان به تدبر در قرآن با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
319 – حل مشکل گوشه نیشینی و انزوای دانش آموز با تقویت حس مشارکت پذیری وی 2000 تومان

319 – حل مشکل گوشه نیشینی و انزوای دانش آموز با تقویت حس مشارکت پذیری وی

معرفی گزارش تخصصی موضوع : حل مشکل گوشه نیشینی و انزوای دانش آموز با تقویت حس مشارکت پذیری وی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در زیر [...]

مشاهده و خرید
318 – زنده  و فعال نگه داشتن زنگ هنر در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان با راهکارهای مناسب 2000 تومان

318 – زنده و فعال نگه داشتن زنگ هنر در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آدرس هنر : زنده  و فعال نگه داشتن زنگ هنر در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و [...]

مشاهده و خرید
316 – بالا بردن سطح علمی دانش آموزان  به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء 2000 تومان

316 – بالا بردن سطح علمی دانش آموزان به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : بالا بردن سطح علمی دانش آموزان  به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – [...]

مشاهده و خرید