99 – بررسی وضع موجود درس تربیت بدنی دانش آموزان و ارزیابی آن 2000 تومان

99 – بررسی وضع موجود درس تربیت بدنی دانش آموزان و ارزیابی آن

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس ورزش و تربیت بدنی: بررسی وضع موجود درس تربیت بدنی دانش آموزان و ارزیابی آن – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
5 – چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه 2000 تومان

5 – چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در [...]

مشاهده و خرید