281 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس زمین شناسی با استفاده ازپرسش شفاهی 2000 تومان

281 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس زمین شناسی با استفاده ازپرسش شفاهی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر زمین شناسی : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس زمین شناسی با استفاده ازپرسش شفاهی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
101 – افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس زمین شناسی 2000 تومان

101 – افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس زمین شناسی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر زمین شناسی : افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس زمین شناسی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات نوزده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید