328 – علاقمند کردن معلمان مدرسه به استفاده از محتوای الکترونیکی در امر تدریس 2000 تومان

328 – علاقمند کردن معلمان مدرسه به استفاده از محتوای الکترونیکی در امر تدریس

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون اجرایی : علاقمند کردن معلمان مدرسه به استفاده از محتوای الکترونیکی در امر تدریس – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
303 – کنترل دانش اموزان بیش فعال پایه چهارم ابتدایی  در سایت رایانه ی مدرسه 2000 تومان

303 – کنترل دانش اموزان بیش فعال پایه چهارم ابتدایی در سایت رایانه ی مدرسه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون اجرایی و معاون فناوری : کنترل دانش اموزان بیش فعال پایه چهارم ابتدایی  در سایت رایانه ی مدرسه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت [...]

مشاهده و خرید
298 – علاقمند کردن دانش آموزان پایه ششم  را به یادگیری برنامه  پاور پوینت 2000 تومان

298 – علاقمند کردن دانش آموزان پایه ششم را به یادگیری برنامه پاور پوینت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی : علاقمند کردن دانش آموزان پایه ششم  را به یادگیری برنامه  پاور پوینت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات نوزده صفحه – [...]

مشاهده و خرید
88 – علاقمند کردن همکاران به استفاده از کامپیوتر و اینترنت در تدریس با روش های مناسب 2000 تومان

88 – علاقمند کردن همکاران به استفاده از کامپیوتر و اینترنت در تدریس با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  : علاقمند کردن همکاران به استفاده از کامپیوتر و اینترنت در تدریس با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
87 – هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حل های مناسب 2000 تومان

87 – هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی : هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار [...]

مشاهده و خرید
22 – ترغیب کردن دانش آموزان به استفاده صحیح از اینترنت با راهکارهای مناسب 2000 تومان

22 – ترغیب کردن دانش آموزان به استفاده صحیح از اینترنت با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون اجرایی : ترغیب کردن دانش آموزان به استفاده صحیح از اینترنت با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هجده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
9 – روش های انجام بهینه وظایف و مسئولیت های خودم به عنوان معاون اجرایی و ارائه راه حل های مناسب رایگان

9 – روش های انجام بهینه وظایف و مسئولیت های خودم به عنوان معاون اجرایی و ارائه راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  : روش های انجام بهینه وظایف و مسئولیت های خودم به عنوان معاون اجرایی و ارائه راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پبیست و نه صفحه – [...]

مشاهده و خرید