141 – بالا بردن کیفیت وضعیت تحصیلی دانش آموزان از طریق مدیریت مشاهده تلویزیون بوسیله اولیاء 2000 تومان

141 – بالا بردن کیفیت وضعیت تحصیلی دانش آموزان از طریق مدیریت مشاهده تلویزیون بوسیله اولیاء

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار دبیر معاون مدیر : بالا بردن کیفیت وضعیت تحصیلی دانش آموزان از طریق مدیریت مشاهده تلویزیون بوسیله اولیاء – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید
55 – افزایش سطح یادگیری دانش آموزان  با طرح سوالات جذاب و کاربردی 2000 تومان

55 – افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیران همه پایه ها : افزایش سطح یادگیری دانش آموزان  با طرح سوالات جذاب و کاربردی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و نه صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید