289 – افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس تربیت بدنی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

289 – افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس تربیت بدنی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر تربیت بدنی : افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس تربیت بدنی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
150 – تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب 2000 تومان

150 – تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر و معلم ورزش : تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در [...]

مشاهده و خرید
52 – برطرف کردن مشکل چاقی یکی از دانش آموزان با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب 2000 تومان

52 – برطرف کردن مشکل چاقی یکی از دانش آموزان با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  معلم و دبیر ورزش : برطرف کردن مشکل چاقی یکی از دانش آموزان با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و دو صفحه [...]

مشاهده و خرید