239 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ادبیات فارسی با تقویت روحیه همکاری 2000 تومان

239 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ادبیات فارسی با تقویت روحیه همکاری

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ادبیات فارسی با تقویت روحیه همکاری – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
80 – بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم  با کمک تکنیک های خلاقیت 2000 تومان

80 – بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک تکنیک های خلاقیت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان : بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم  با کمک تکنیک های خلاقیت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات یازده [...]

مشاهده و خرید
70 – افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه 2000 تومان

70 – افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس نگارش (انشا ء ) : افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات یازده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
15 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه 2000 تومان

15 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر درس ادبیات : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید