338 – علاقمند کردن  دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

338 – علاقمند کردن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : علاقمند کردن  دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو [...]

مشاهده و خرید
322 – برطرف سازی ضعف دانش آموزان پایه یازدهم در درس فنون ادبی 2 2000 تومان

322 – برطرف سازی ضعف دانش آموزان پایه یازدهم در درس فنون ادبی 2

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آدبیر ادبیات فارسی : برطرف سازی ضعف دانش آموزان پایه یازدهم در درس فنون ادبی 2 – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
239 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ادبیات فارسی با تقویت روحیه همکاری 2000 تومان

239 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ادبیات فارسی با تقویت روحیه همکاری

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ادبیات فارسی با تقویت روحیه همکاری – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
170 – چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟ 2000 تومان

170 – چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟ – فایل [...]

مشاهده و خرید