140 – علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی قرآن با روش های مناسب 2000 تومان

140 – علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی قرآن با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر دینی و قرآن : علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی قرآن با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
111 – روش های تغییر نگرش نادرست دانش آموزان مدرسه دخترانه نسبت به فرهنگ مد گرایی 2000 تومان

111 – روش های تغییر نگرش نادرست دانش آموزان مدرسه دخترانه نسبت به فرهنگ مد گرایی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مناسب برای دبیران دین و زندگی ، مشاوران ، مربیان پرورشی ، مدیران و معاونان مدرسه : روش های تغییر نگرش نادرست دانش آموزان مدرسه دخترانه نسبت به فرهنگ مد گرایی – فایل [...]

مشاهده و خرید
32 – علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های مناسب 2000 تومان

32 – علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ، دبیر قرآن : علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
4 – چگونگی علاقه مند نمودن یکی از دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه 2000 تومان

4 – چگونگی علاقه مند نمودن یکی از دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر درس تعلیمات دینی : چگونگی علاقه مند نمودن یکی از دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پبیست و [...]

مشاهده و خرید