253 – علاقمند کردن دانش آموزان به یادگیری لغات انگلیسی با استفاده ازمحتوا سازی و پاورپوینت 2000 تومان

253 – علاقمند کردن دانش آموزان به یادگیری لغات انگلیسی با استفاده ازمحتوا سازی و پاورپوینت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  دبیر زبان : علاقمند کردن دانش آموزان به یادگیری لغات انگلیسی با استفاده ازمحتوا سازی و پاورپوینت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه [...]

مشاهده و خرید
245 – افزایش درصد نمرات زبان در آزمون قلم چی با تقویت مهارت Reading 2000 تومان

245 – افزایش درصد نمرات زبان در آزمون قلم چی با تقویت مهارت Reading

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی : افزایش درصد نمرات زبان در آزمون قلم چی با تقویت مهارت Reading – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
78 – ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسی 2000 تومان

78 – ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی : ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
74 – بهبود مهارت نوشتاری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی با روش های مناسب 2000 تومان

74 – بهبود مهارت نوشتاری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی : بهبود مهارت نوشتاری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
21 – افزایش یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی با جذاب سازی کلاس و ارائه راهکارهای کاربردی 2000 تومان

21 – افزایش یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی با جذاب سازی کلاس و ارائه راهکارهای کاربردی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر زبان : افزایش یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی با جذاب سازی کلاس و ارائه راهکارهای کاربردی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پبیست و پنج صفحه – [...]

مشاهده و خرید