301 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی با استفاده ازپرسش شفاهی 2000 تومان

301 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی با استفاده ازپرسش شفاهی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر زیست شناسی : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی با استفاده ازپرسش شفاهی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
97 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس زیست شناسی با استفاده از روش های جدید تدریس 2000 تومان

97 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس زیست شناسی با استفاده از روش های جدید تدریس

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر زیست شناسی : علاقمند کردن دانش آموزان به درس زیست شناسی با استفاده از روش های جدید تدریس – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – [...]

مشاهده و خرید
39 – افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات زیست شناسی با روش های خلاقانه 2000 تومان

39 – افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات زیست شناسی با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی ددبیر زیست شناسی : افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات زیست شناسی با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و یک صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید