179 – کاهش  رفتار های ناپسند یکی از دانش آموزان  با روش های جدید 2000 تومان

179 – کاهش رفتار های ناپسند یکی از دانش آموزان با روش های جدید

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر  : کاهش  رفتار های ناپسند یکی از دانش آموزان  با روش های جدید – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
171 – چگونه توانستم علاقه مندی دانش آموزانم را به درس مطالعات اجتماعی نهادینه سازم؟ 2000 تومان

171 – چگونه توانستم علاقه مندی دانش آموزانم را به درس مطالعات اجتماعی نهادینه سازم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم علاقه مندی دانش آموزانم را به درس مطالعات اجتماعی نهادینه سازم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم علاقه مندی دانش آموزانم را به درس مطالعات اجتماعی نهادینه سازم؟ [...]

مشاهده و خرید