338 – علاقمند کردن  دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

338 – علاقمند کردن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : علاقمند کردن  دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو [...]

مشاهده و خرید
322 – برطرف سازی ضعف دانش آموزان پایه یازدهم در درس فنون ادبی 2 2000 تومان

322 – برطرف سازی ضعف دانش آموزان پایه یازدهم در درس فنون ادبی 2

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آدبیر ادبیات فارسی : برطرف سازی ضعف دانش آموزان پایه یازدهم در درس فنون ادبی 2 – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
239 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ادبیات فارسی با تقویت روحیه همکاری 2000 تومان

239 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ادبیات فارسی با تقویت روحیه همکاری

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ادبیات فارسی با تقویت روحیه همکاری – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
137 – حل مشکل یکی از دانش آموزان در درس زبان فارسی با راه حل های مناسب 2000 تومان

137 – حل مشکل یکی از دانش آموزان در درس زبان فارسی با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ادبیات و زبان فارسی : حل مشکل یکی از دانش آموزان در درس زبان فارسی با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید