164 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب 2000 تومان

164 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معلم اجتماعی : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیستو هشت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
34 – نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب 2000 تومان

34 – نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی : نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – [...]

مشاهده و خرید
175 – چگونه توانستم هویت ملی-اسلامی دانش آموزانم را با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعی تقویت کنم؟ 2000 تومان

175 – چگونه توانستم هویت ملی-اسلامی دانش آموزانم را با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعی تقویت کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم هویت ملی-اسلامی دانش آموزانم را با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعی تقویت کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم هویت [...]

مشاهده و خرید