289 – افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس تربیت بدنی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

289 – افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس تربیت بدنی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر تربیت بدنی : افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس تربیت بدنی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
236 – بهبود تناسب اندام  و بهبود ساختار قامتی دانش آموز با فعالیت های ورزشی  روزانه و تغذیه مناسب 2000 تومان

236 – بهبود تناسب اندام و بهبود ساختار قامتی دانش آموز با فعالیت های ورزشی روزانه و تغذیه مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  مربی بهداشت و معلم ورزش : بهبود تناسب اندام  و بهبود ساختار قامتی دانش آموز با فعالیت های ورزشی  روزانه و تغذیه مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد [...]

مشاهده و خرید
150 – تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب 2000 تومان

150 – تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر و معلم ورزش : تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در [...]

مشاهده و خرید
99 – بررسی وضع موجود درس تربیت بدنی دانش آموزان و ارزیابی آن 2000 تومان

99 – بررسی وضع موجود درس تربیت بدنی دانش آموزان و ارزیابی آن

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس ورزش و تربیت بدنی: بررسی وضع موجود درس تربیت بدنی دانش آموزان و ارزیابی آن – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
5 – چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه 2000 تومان

5 – چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در [...]

مشاهده و خرید