123 – افزایش علاقه دانش آموزان به استفاده از آزمایشگاه شیمی با روش های مناسب 2000 تومان

123 – افزایش علاقه دانش آموزان به استفاده از آزمایشگاه شیمی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر شیمی  : افزایش علاقه دانش آموزان به استفاده از آزمایشگاه شیمی با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
31 – چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات 2000 تومان

31 – چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر شیمی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات چهل و هشت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید