168 – روش های تشویق دانش آموزان مدرسه  به حضور در نماز جماعت مدرسه 2000 تومان

168 – روش های تشویق دانش آموزان مدرسه به حضور در نماز جماعت مدرسه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون پرورشی ، معاون مدرسه ، مدیر مدرسه : روش های تشویق دانش آموزان مدرسه  به حضور در نماز جماعت مدرسه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو [...]

مشاهده و خرید
51 – نهادینه کردن و علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت 2000 تومان

51 – نهادینه کردن و علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی : نهادینه کردن و علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و سه صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید