321 – افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم با استفاده از روشهای نوین تدریس 2000 تومان

321 – افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم با استفاده از روشهای نوین تدریس

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس و دبیر علوم : افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم  با استفاده از روشهای نوین تدریس – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
320 – درمان اختلال بی اعتنایی مقابله ای (ODD) دردانش آموز کم توان ذهنی 2000 تومان

320 – درمان اختلال بی اعتنایی مقابله ای (ODD) دردانش آموز کم توان ذهنی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر استثنایی : درمان اختلال بی اعتنایی مقابله ای (ODD) دردانش آموز کم توان ذهنی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و پنج  صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
211 – نهادینه سازی نظم پذیری دانش آموزان پایه پنجم با راهکارهای مناسب 2000 تومان

211 – نهادینه سازی نظم پذیری دانش آموزان پایه پنجم با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آوزگار پنجم: نهادینه سازی نظم پذیری دانش آموزان پایه پنجم  با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
202 –   تقویت روحیه همکاری بین دانش آموزان کلاس در درس علوم بار وش های خلاقانه 2000 تومان

202 – تقویت روحیه همکاری بین دانش آموزان کلاس در درس علوم بار وش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی علوم :      تقویت  روحیه همکاری بین دانش آموزان کلاس  در درس علوم بار وش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
171 – برطرف کردن ضعف املا در دانش آموزان پایه پنجم با روش های مناسب 2000 تومان

171 – برطرف کردن ضعف املا در دانش آموزان پایه پنجم با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی  : برطرف کردن  ضعف  املا در دانش آموزان پایه پنجم با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
168 – روش های تشویق دانش آموزان مدرسه به حضور در نماز جماعت مدرسه 2000 تومان

168 – روش های تشویق دانش آموزان مدرسه به حضور در نماز جماعت مدرسه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون پرورشی ، معاون مدرسه ، مدیر مدرسه : روش های تشویق دانش آموزان مدرسه  به حضور در نماز جماعت مدرسه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو [...]

مشاهده و خرید
161 – فعال کردن داش آموزان در انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی با روش های مناسب 2000 تومان

161 – فعال کردن داش آموزان در انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس علوم  : فعال کردن داش آموزان در انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی  با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هفده صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
153 – ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

153 – ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر ، معاون ، مشاور : ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
149 – افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده طرح همیار معلم 2000 تومان

149 – افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده طرح همیار معلم

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر فیزیک : افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده طرح همیار معلم – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
129 – ترغیب کردن دانش آموزان به خوردن صبحانه با روش های مناسب 2000 تومان

129 – ترغیب کردن دانش آموزان به خوردن صبحانه با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی سرایدار مدرسه ، مربی بهداشت ، مستخدم مدرسه : ترغیب کردن دانش آموزان به خوردن صبحانه با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و یک [...]

مشاهده و خرید