52 – برطرف کردن مشکل چاقی یکی از دانش آموزان با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب 2000 تومان

52 – برطرف کردن مشکل چاقی یکی از دانش آموزان با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  معلم و دبیر ورزش : برطرف کردن مشکل چاقی یکی از دانش آموزان با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و دو صفحه [...]

مشاهده و خرید
5 – چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه 2000 تومان

5 – چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در [...]

مشاهده و خرید