326 – برطرف سازی مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه  به درس هنر 2000 تومان

326 – برطرف سازی مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه به درس هنر

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس  هنر ابتدایی : برطرف سازی مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه  به درس هنر – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
276 – تقویت نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به دنیای اطراف از طریق هنرو نقاشی 2000 تومان

276 – تقویت نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به دنیای اطراف از طریق هنرو نقاشی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : تقویت نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به دنیای اطراف از طریق هنرو نقاشی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
35 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس هنر با روش های خلاقانه 2000 تومان

35 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس هنر با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ، معلم هنر : علاقمند کردن دانش آموزان به درس هنر با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و نه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید