320 – درمان اختلال بی اعتنایی مقابله ای (ODD) دردانش آموز کم توان ذهنی 2000 تومان

320 – درمان اختلال بی اعتنایی مقابله ای (ODD) دردانش آموز کم توان ذهنی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر استثنایی : درمان اختلال بی اعتنایی مقابله ای (ODD) دردانش آموز کم توان ذهنی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و پنج  صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
61 – حل اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه در اوست 2000 تومان

61 – حل اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه در اوست

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار استثنائی : حل اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه در اوست – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – [...]

مشاهده و خرید
1 – چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل نارساخوانی دانش آموز را در پایه سوم ابتدایی کاهش دهیم. 2000 تومان

1 – چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل نارساخوانی دانش آموز را در پایه سوم ابتدایی کاهش دهیم.

معرفی گزارش تخصصی چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل نارساخوانی دانش آموز را در پایه سوم ابتدایی کاهش دهیم. – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پنجاه صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید