152 – بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه با روش های مناسب 2000 تومان

152 – بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار چند پایه : بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و سه صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
81 – چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی 2000 تومان

81 – چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معلم چندپایه : چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و یک صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید