94 – علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل های خلاقانه 2000 تومان

94 – علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و یک [...]

مشاهده و خرید
92 – چگونگی علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به درس املاء بوسیله تشویق 2000 تومان

92 – چگونگی علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به درس املاء بوسیله تشویق

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس املا : چگونگی علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به درس املاء بوسیله تشویق – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
88 – علاقمند کردن همکاران به استفاده از کامپیوتر و اینترنت در تدریس با روش های مناسب 2000 تومان

88 – علاقمند کردن همکاران به استفاده از کامپیوتر و اینترنت در تدریس با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  : علاقمند کردن همکاران به استفاده از کامپیوتر و اینترنت در تدریس با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
87 – هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حل های مناسب 2000 تومان

87 – هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی : هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار [...]

مشاهده و خرید
76 – افزایش میزان تمرکز و دقت هنرجویان رشته برق با روش های مناسب 2000 تومان

76 – افزایش میزان تمرکز و دقت هنرجویان رشته برق با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی هنر آموز برق : افزایش میزان تمرکز و دقت هنرجویان رشته برق با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
70 – افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه 2000 تومان

70 – افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس نگارش (انشا ء ) : افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات یازده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
69 – حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

69 – حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
68 – افزایش علاقه هنر جویان به رشته حسابداری با روشهای مناسب 2000 تومان

68 – افزایش علاقه هنر جویان به رشته حسابداری با روشهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری: افزایش علاقه هنر جویان به رشته حسابداری با روشهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید