332 – حل  مشکل زودباوری ،عدم تمرکز و عصبانیت دانش آموز بیش فعال با راهکارهای مناسب 2000 تومان

332 – حل مشکل زودباوری ،عدم تمرکز و عصبانیت دانش آموز بیش فعال با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ششم ابتدایی : حل  مشکل زودباوری ،عدم تمرکز و عصبانیت دانش آموز بیش فعال با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت [...]

مشاهده و خرید
برطرف سازی مشکل درس املا دانش آموز پایه ششم ابتدایی با سابقه بیماری صرع 2000 تومان

برطرف سازی مشکل درس املا دانش آموز پایه ششم ابتدایی با سابقه بیماری صرع

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ششم ابتدایی : برطرف سازی مشکل درس املا دانش آموز پایه ششم ابتدایی با سابقه بیماری صرع – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – [...]

مشاهده و خرید
297 – ایجاد رغبت بیشتر برای شرکت در نماز جماعت در دانش آموزان پایه ششم  با راهکارهای مناسب 2000 تومان

297 – ایجاد رغبت بیشتر برای شرکت در نماز جماعت در دانش آموزان پایه ششم با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ششم : ایجاد رغبت بیشتر برای شرکت در نماز جماعت در دانش آموزان پایه ششم  با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و نه صفحه – [...]

مشاهده و خرید
284 – حل مشکل عدم تمرکز دانش آموزان پایه ششم ابتدایی با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

284 – حل مشکل عدم تمرکز دانش آموزان پایه ششم ابتدایی با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ششم ابتدایی : حل مشکل عدم تمرکز دانش آموزان پایه ششم ابتدایی با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
257 – تقویت خواندن همراه با درک مطلب دردانش آموزان پایه ششم با روش های کاربردی 2000 تومان

257 – تقویت خواندن همراه با درک مطلب دردانش آموزان پایه ششم با روش های کاربردی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار ششم ابتدایی : تقویت خواندن همراه با درک مطلب دردانش آموزان پایه ششم با روش های کاربردی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و شش صفحه – [...]

مشاهده و خرید
243 – افزایش مشارکت دانش آموزان پایه ششم در فعالیت های گروهی در درس علوم با روش های تدریس خلاقانه 2000 تومان

243 – افزایش مشارکت دانش آموزان پایه ششم در فعالیت های گروهی در درس علوم با روش های تدریس خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگارششم ابتدایی : افزایش مشارکت دانش آموزان پایه ششم در فعالیت های گروهی در درس علوم با روش های تدریس خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید
210 – سوق دادن دانش آموزان ششم از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی 2000 تومان

210 – سوق دادن دانش آموزان ششم از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ششم  : سوق دادن دانش آموزان ششم از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
47 – بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه 2000 تومان

47 – بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ششم : بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و نه صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
7 – بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده از بازی بومی محلی 2000 تومان

7 – بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده از بازی بومی محلی

معرفی گزارش تخصصی بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده از بازی بومی محلی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پنجاه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا [...]

مشاهده و خرید