176 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی به کمک روش های جدید تدریس 2000 تومان

176 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی به کمک روش های جدید تدریس

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ریاضی  : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی به کمک روش های جدید تدریس – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پانزده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
157 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند 2000 تومان

157 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی ، دبیر و درس ریاضی : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه [...]

مشاهده و خرید
147 – افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از تلفن همراه 2000 تومان

147 – افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از تلفن همراه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس ریاضی: افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از تلفن همراه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
131 – علاقمند کردن دانش آموزان متوسطه اول به درس ریاضی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

131 – علاقمند کردن دانش آموزان متوسطه اول به درس ریاضی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی ریاضی : علاقمند کردن دانش آموزان متوسطه اول به درس ریاضی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات چهارده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
18 – بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن 2000 تومان

18 – بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر ریاضی : بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده صفحه – [...]

مشاهده و خرید