284 – حل مشکل عدم تمرکز دانش آموزان پایه ششم ابتدایی با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

284 – حل مشکل عدم تمرکز دانش آموزان پایه ششم ابتدایی با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ششم ابتدایی : حل مشکل عدم تمرکز دانش آموزان پایه ششم ابتدایی با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
257 – تقویت خواندن همراه با درک مطلب دردانش آموزان پایه ششم با روش های کاربردی 2000 تومان

257 – تقویت خواندن همراه با درک مطلب دردانش آموزان پایه ششم با روش های کاربردی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار ششم ابتدایی : تقویت خواندن همراه با درک مطلب دردانش آموزان پایه ششم با روش های کاربردی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و شش صفحه – [...]

مشاهده و خرید
210 – سوق دادن دانش آموزان ششم از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی 2000 تومان

210 – سوق دادن دانش آموزان ششم از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ششم  : سوق دادن دانش آموزان ششم از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید