338 – علاقمند کردن  دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

338 – علاقمند کردن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : علاقمند کردن  دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو [...]

مشاهده و خرید
322 – برطرف سازی ضعف دانش آموزان پایه یازدهم در درس فنون ادبی 2 2000 تومان

322 – برطرف سازی ضعف دانش آموزان پایه یازدهم در درس فنون ادبی 2

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آدبیر ادبیات فارسی : برطرف سازی ضعف دانش آموزان پایه یازدهم در درس فنون ادبی 2 – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
239 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ادبیات فارسی با تقویت روحیه همکاری 2000 تومان

239 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ادبیات فارسی با تقویت روحیه همکاری

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ادبیات فارسی با تقویت روحیه همکاری – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
80 – بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم  با کمک تکنیک های خلاقیت 2000 تومان

80 – بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک تکنیک های خلاقیت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان : بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم  با کمک تکنیک های خلاقیت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات یازده [...]

مشاهده و خرید
15 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه 2000 تومان

15 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر درس ادبیات : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید