302 – علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در برنامه ها و مراسمات ملی و مذهبی با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

302 – علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در برنامه ها و مراسمات ملی و مذهبی با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مربی پرورشی : علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در برنامه ها و مراسمات ملی و مذهبی با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه [...]

مشاهده و خرید
230 – حل مشکل عدم علاقه دانش آموزان  به گروه سرود با تشکیل گروه سرود ،استفاده از اساتید بر جسته و تمرین  و تکرار و آموزش صحیح  موسیقی 2000 تومان

230 – حل مشکل عدم علاقه دانش آموزان به گروه سرود با تشکیل گروه سرود ،استفاده از اساتید بر جسته و تمرین و تکرار و آموزش صحیح موسیقی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون پرورشی : حل مشکل عدم علاقه دانش آموزان  به گروه سرود با تشکیل گروه سرود ،استفاده از اساتید بر جسته و تمرین  و تکرار و آموزش صحیح  موسیقی – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
229 – تغییر رفتار مناسب دانش آموزان با استفاده از مشوق های دینی و اسلامی 2000 تومان

229 – تغییر رفتار مناسب دانش آموزان با استفاده از مشوق های دینی و اسلامی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون پرورشی : تغییر رفتار مناسب دانش آموزان با استفاده از مشوق های دینی و اسلامی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و یک صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید