56 – جذاب کردن درس فلسفه برای دانش آموزان بوسیله روش های  تدریس ایفای نقش 2000 تومان

56 – جذاب کردن درس فلسفه برای دانش آموزان بوسیله روش های تدریس ایفای نقش

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر فلسفه : جذاب کردن درس فلسفه برای دانش آموزان بوسیله روش های  تدریس ایفای نقش – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و شش صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید