204 – افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه 2000 تومان

204 – افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  : افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
140 – علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی قرآن با روش های مناسب 2000 تومان

140 – علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی قرآن با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر دینی و قرآن : علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی قرآن با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید