320 – درمان اختلال بی اعتنایی مقابله ای (ODD) دردانش آموز کم توان ذهنی 2000 تومان

320 – درمان اختلال بی اعتنایی مقابله ای (ODD) دردانش آموز کم توان ذهنی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر استثنایی : درمان اختلال بی اعتنایی مقابله ای (ODD) دردانش آموز کم توان ذهنی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و پنج  صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
61 – حل اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه در اوست 2000 تومان

61 – حل اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه در اوست

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار استثنائی : حل اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه در اوست – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – [...]

مشاهده و خرید