296 -برطرف سازی اختلال یادگیری ( اختلال در خواندن و نوشتن ) در یکی از دانش آموزان 2000 تومان

296 -برطرف سازی اختلال یادگیری ( اختلال در خواندن و نوشتن ) در یکی از دانش آموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مشاور مدرسه : برطرف سازی اختلال یادگیری ( اختلال در خواندن و نوشتن ) در یکی از دانش آموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
294 – کاهش روابط آسیب زایی بین دختران وپسران با روش های مناسب 2000 تومان

294 – کاهش روابط آسیب زایی بین دختران وپسران با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مشاور : کاهش روابط آسیب زایی بین دختران وپسران با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در [...]

مشاهده و خرید
231 – برطرف سازی  مشکل خشونت و عصبانیت در دانش آموز با روش های مناسب 2000 تومان

231 – برطرف سازی مشکل خشونت و عصبانیت در دانش آموز با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مشاور مدرسه : برطرف سازی  مشکل خشونت و عصبانیت در دانش آموز با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
60 – آشنا سازی دانش آموزان با آسیب های اجتماعی و ارائه راهکار مقابله با آنها 2000 تومان

60 – آشنا سازی دانش آموزان با آسیب های اجتماعی و ارائه راهکار مقابله با آنها

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مشاور مدرسه : آشنا سازی دانش آموزان با آسیب های اجتماعی و ارائه راهکار مقابله با آنها – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و دو صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
36 – پر رنگ تر و پر بار تر کردن نقش مدرسه در بالا بردن سطح سلامت روانی در دانش آموزان 2000 تومان

36 – پر رنگ تر و پر بار تر کردن نقش مدرسه در بالا بردن سطح سلامت روانی در دانش آموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مشاور مدرسه : پر رنگ تر و پر بار تر کردن نقش مدرسه در بالا بردن سطح سلامت روانی در دانش آموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و هفت صفحه – [...]

مشاهده و خرید