156 – ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه با راه حل های مناسب 2000 تومان

156 – ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون پرورشی و معاون آموزشی مدرسه : ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید
59 – افزایش نمرات مستمر و پایانی دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

59 – افزایش نمرات مستمر و پایانی دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر و معاون آموزشی : افزایش نمرات مستمر و پایانی دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید