88 – علاقمند کردن همکاران به استفاده از کامپیوتر و اینترنت در تدریس با روش های مناسب 2000 تومان

88 – علاقمند کردن همکاران به استفاده از کامپیوتر و اینترنت در تدریس با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  : علاقمند کردن همکاران به استفاده از کامپیوتر و اینترنت در تدریس با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
87 – هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حل های مناسب 2000 تومان

87 – هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی : هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار [...]

مشاهده و خرید