181 – ایجاد رغبت بیشتر در دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت 2000 تومان

181 – ایجاد رغبت بیشتر در دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون پرورشی  : ایجاد رغبت بیشتر در دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
167 – علاقمند کردن دانش آموزان  به شرکت در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت با روش های مناسب 2000 تومان

167 – علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی : علاقمند کردن دانش آموزان  به شرکت در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد [...]

مشاهده و خرید
53 – راهکارهای عملی در زمینه نماز – قرآن و راهبردهای پرورشی در مدرسه 2000 تومان

53 – راهکارهای عملی در زمینه نماز – قرآن و راهبردهای پرورشی در مدرسه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی مدرسه : راهکارهای عملی در زمینه نماز – قرآن و راهبردهای پرورشی در مدرسه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و چهار صفحه – [...]

مشاهده و خرید
51 – نهادینه کردن و علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت 2000 تومان

51 – نهادینه کردن و علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی : نهادینه کردن و علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و سه صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
27 – علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در گروه سرود با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

27 – علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در گروه سرود با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی : علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در گروه سرود با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پبیست و هفت صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید