302 – علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در برنامه ها و مراسمات ملی و مذهبی با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

302 – علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در برنامه ها و مراسمات ملی و مذهبی با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مربی پرورشی : علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در برنامه ها و مراسمات ملی و مذهبی با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه [...]

مشاهده و خرید
230 – حل مشکل عدم علاقه دانش آموزان  به گروه سرود با تشکیل گروه سرود ،استفاده از اساتید بر جسته و تمرین  و تکرار و آموزش صحیح  موسیقی 2000 تومان

230 – حل مشکل عدم علاقه دانش آموزان به گروه سرود با تشکیل گروه سرود ،استفاده از اساتید بر جسته و تمرین و تکرار و آموزش صحیح موسیقی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون پرورشی : حل مشکل عدم علاقه دانش آموزان  به گروه سرود با تشکیل گروه سرود ،استفاده از اساتید بر جسته و تمرین  و تکرار و آموزش صحیح  موسیقی – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
229 – تغییر رفتار مناسب دانش آموزان با استفاده از مشوق های دینی و اسلامی 2000 تومان

229 – تغییر رفتار مناسب دانش آموزان با استفاده از مشوق های دینی و اسلامی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون پرورشی : تغییر رفتار مناسب دانش آموزان با استفاده از مشوق های دینی و اسلامی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و یک صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
181 – ایجاد رغبت بیشتر در دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت 2000 تومان

181 – ایجاد رغبت بیشتر در دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون پرورشی  : ایجاد رغبت بیشتر در دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
167 – علاقمند کردن دانش آموزان  به شرکت در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت با روش های مناسب 2000 تومان

167 – علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی : علاقمند کردن دانش آموزان  به شرکت در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد [...]

مشاهده و خرید
156 – ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه با راه حل های مناسب 2000 تومان

156 – ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون پرورشی و معاون آموزشی مدرسه : ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید
53 – راهکارهای عملی در زمینه نماز – قرآن و راهبردهای پرورشی در مدرسه 2000 تومان

53 – راهکارهای عملی در زمینه نماز – قرآن و راهبردهای پرورشی در مدرسه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی مدرسه : راهکارهای عملی در زمینه نماز – قرآن و راهبردهای پرورشی در مدرسه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و چهار صفحه – [...]

مشاهده و خرید
51 – نهادینه کردن و علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت 2000 تومان

51 – نهادینه کردن و علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی : نهادینه کردن و علاقه مند کردن دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و سه صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
27 – علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در گروه سرود با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

27 – علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در گروه سرود با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی : علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در گروه سرود با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پبیست و هفت صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
8 – افزایش آگاهی دانش‌آموزان دختر پایه اول و پیش‌دبستانی نسبت به مضرات عروسک باربی 2000 تومان

8 – افزایش آگاهی دانش‌آموزان دختر پایه اول و پیش‌دبستانی نسبت به مضرات عروسک باربی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی و پیش دبستانی : افزایش آگاهی دانش‌آموزان دختر پایه اول و پیش‌دبستانی نسبت به مضرات عروسک باربی   – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد [...]

مشاهده و خرید