148 – افزایش  سطح یادگیری دانش آموزان در درس تاریخ (1) ایران و جهان باستان با روش های مناسب 2000 تومان

148 – افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس تاریخ (1) ایران و جهان باستان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان : افزایش  سطح یادگیری دانش آموزان در درس تاریخ (1) ایران و جهان باستان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی [...]

مشاهده و خرید
121 – راهکارهای عملی تقویت انگیزه مطالعه و یادگیری درس تاریخ در دانش آموزان 2000 تومان

121 – راهکارهای عملی تقویت انگیزه مطالعه و یادگیری درس تاریخ در دانش آموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی   : راهکارهای عملی تقویت انگیزه مطالعه و یادگیری درس تاریخ  دردانش آموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات چهارده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
38 – لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خلاقانه 2000 تومان

38 – لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان : لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و هشت صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید