324 – علاقه مند کردن دانش آموزان به تدبر در قرآن با راهکارهای مناسب 2000 تومان

324 – علاقه مند کردن دانش آموزان به تدبر در قرآن با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس قرآن : علاقه مند کردن دانش آموزان به تدبر در قرآن با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
140 – علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی قرآن با روش های مناسب 2000 تومان

140 – علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی قرآن با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر دینی و قرآن : علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی قرآن با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
32 – علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های مناسب 2000 تومان

32 – علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ، دبیر قرآن : علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید