321 – افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم  با استفاده از روشهای نوین تدریس 2000 تومان

321 – افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم با استفاده از روشهای نوین تدریس

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس و دبیر علوم : افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم  با استفاده از روشهای نوین تدریس – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
221 – برطرف سازی اختلال املانویسی دانش آموز پایه اول ابتدایی با راه حل های مناسب 2000 تومان

221 – برطرف سازی اختلال املانویسی دانش آموز پایه اول ابتدایی با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی  : برطرف سازی اختلال املانویسی دانش آموز پایه اول ابتدایی با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه [...]

مشاهده و خرید
202 –      تقویت  روحیه همکاری بین دانش آموزان کلاس  در درس علوم بار وش های خلاقانه 2000 تومان

202 – تقویت روحیه همکاری بین دانش آموزان کلاس در درس علوم بار وش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی علوم :      تقویت  روحیه همکاری بین دانش آموزان کلاس  در درس علوم بار وش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
119 – درمان بیش فعالی برخی از دانش آموزان اول ابتدایی با روش های مناسب 2000 تومان

119 – درمان بیش فعالی برخی از دانش آموزان اول ابتدایی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : درمان بیش فعالی برخی از دانش آموزان اول ابتدایی با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
72 – راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال پایه چهارم و درمان آن ها 2000 تومان

72 – راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال پایه چهارم و درمان آن ها

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال پایه چهارم و درمان آن ها – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
71 – حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقانه 2000 تومان

71 – حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
45 – برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسب 2000 تومان

45 – برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و هفت صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
44 – بهبود تمرکز حواس دانش آموزان پایه سوم با راه حل های مناسب 2000 تومان

44 – بهبود تمرکز حواس دانش آموزان پایه سوم با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : بهبود تمرکز حواس دانش آموزان پایه سوم با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و نه صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
42 -تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

42 -تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و چهار صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
28 – کاهش بیش از حد وابستگی یکی از دانش آموزان به مادرش با روش های مناسب 2000 تومان

28 – کاهش بیش از حد وابستگی یکی از دانش آموزان به مادرش با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : کاهش بیش از حد وابستگی یکی از دانش آموزان به مادرش با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پبیست و پنج صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
23 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی مثل جدول ضرب با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

23 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی مثل جدول ضرب با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی مثل جدول ضرب با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد [...]

مشاهده و خرید