179 – کاهش  رفتار های ناپسند یکی از دانش آموزان  با روش های جدید 2000 تومان

179 – کاهش رفتار های ناپسند یکی از دانش آموزان با روش های جدید

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر  : کاهش  رفتار های ناپسند یکی از دانش آموزان  با روش های جدید – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
12 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه   ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟ 2000 تومان

12 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر عربی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه   ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پبیست و چهار صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید