212 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس اقتصاد با استفاده ازپرسش شفاهی 2000 تومان

212 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس اقتصاد با استفاده ازپرسش شفاهی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر اقتصاد  : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس اقتصاد با استفاده ازپرسش شفاهی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
2 – نقد وبررسی کتاب ادبیات فارسی نهم 2000 تومان

2 – نقد وبررسی کتاب ادبیات فارسی نهم

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : نقد وبررسی کتاب ادبیات فارسی نهم – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هفده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در زیر چکیده و [...]

مشاهده و خرید