256 – توسعه و تقویت تفکر پژوهشی در دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

256 – توسعه و تقویت تفکر پژوهشی در دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار ابتدایی : توسعه و تقویت تفکر پژوهشی در دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
208 – حل مشکل حس حسادت دانش آموزان کلاس چهارم  با استفاده از ایجاد رقابت 2000 تومان

208 – حل مشکل حس حسادت دانش آموزان کلاس چهارم با استفاده از ایجاد رقابت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی  : حل مشکل حس حسادت دانش آموزان کلاس چهارم  با استفاده از ایجاد رقابت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – [...]

مشاهده و خرید
94 – علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل های خلاقانه 2000 تومان

94 – علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و یک [...]

مشاهده و خرید
92 – چگونگی علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به درس املاء بوسیله تشویق 2000 تومان

92 – چگونگی علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به درس املاء بوسیله تشویق

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس املا : چگونگی علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به درس املاء بوسیله تشویق – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
69 – حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

69 – حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
26 – چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی  چهارم ابتدایی 2000 تومان

26 – چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم ابتدایی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم : چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی  چهارم ابتدایی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سیزده صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
25 – برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی 2000 تومان

25 – برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی : برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پبیست و پنج صفحه – [...]

مشاهده و خرید