204 – افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه 2000 تومان

204 – افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  : افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
112 – راهکارهای بهبود وضعیت تدریس ریاضی در دوره ی ابتدایی 2000 تومان

112 – راهکارهای بهبود وضعیت تدریس ریاضی در دوره ی ابتدایی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : راهکارهای بهبود وضعیت تدریس ریاضی در دوره ی ابتدایی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید