256 – توسعه و تقویت تفکر پژوهشی در دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

256 – توسعه و تقویت تفکر پژوهشی در دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار ابتدایی : توسعه و تقویت تفکر پژوهشی در دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
208 – حل مشکل حس حسادت دانش آموزان کلاس چهارم  با استفاده از ایجاد رقابت 2000 تومان

208 – حل مشکل حس حسادت دانش آموزان کلاس چهارم با استفاده از ایجاد رقابت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی  : حل مشکل حس حسادت دانش آموزان کلاس چهارم  با استفاده از ایجاد رقابت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – [...]

مشاهده و خرید
72 – راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال پایه چهارم و درمان آن ها 2000 تومان

72 – راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال پایه چهارم و درمان آن ها

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال پایه چهارم و درمان آن ها – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
45 – برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسب 2000 تومان

45 – برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و هفت صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید