307 – افزایش تمرکز و علاقه یکی از هنرجویان در کارگاه کامپیوتر 2000 تومان

307 – افزایش تمرکز و علاقه یکی از هنرجویان در کارگاه کامپیوتر

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی هنر آموز کامپیوتر: افزایش تمرکز و علاقه یکی از هنرجویان در کارگاه کامپیوتر – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا [...]

مشاهده و خرید
62 – آشنا کردن وعلاقمند کردن هنر آموزان به رشته کامپیوتر 2000 تومان

62 – آشنا کردن وعلاقمند کردن هنر آموزان به رشته کامپیوتر

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  هنر آموز کامپیوتر : آشنا کردن وعلاقمند کردن هنر آموزان به رشته کامپیوتر – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و نه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید