114 – ترغیب کردن دانش آموزان به یادگیری درس کار و فناوری با روش های مناسب 2000 تومان

114 – ترغیب کردن دانش آموزان به یادگیری درس کار و فناوری با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری  : ترغیب کردن دانش آموزان به یادگیری درس کار و فناوری با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات ده صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
33 – چگونگی تشویق  دانش آموزان به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری 2000 تومان

33 – چگونگی تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری : چگونگی تشویق  دانش آموزان به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید