پاسخ فعالیت های درس 2 آمادگی دفاعی نهم درس تهاجم و امنیت

پاسخ فعالیت های درس ۲ – دو آمادگی دفاعی کلاس نهم پاسخ فعالیت های درس 2 آمادگی دفاعی نهم نام درس: تهاجم و امنیت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی در زمان دفاع مقدس فرمودند: >>امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است در بخش تهدید ماجرا از […]

پاسخ فعالیت های درس 1 آمادگی دفاعی نهم امنیت و تهدید

پاسخ فعالیت های درس 1 آمادگی دفاعی نهم امنیت و تهدید جواب فعالیت های درس ۱ (یک ) دفاعی نهم ——————————————– فعالیت شماره ۱ درس ۱ دفاعی نهم: با اعضای گروه خود بحث کنید که چرا انسان های نخستین غارها را به عنوان اولین محل زندگی خود انتخاب کردند؟ همچنین نتیجه گیری و یادداشت کنید […]