343 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی 2000 تومان

343 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر فیزیک : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – [...]

مشاهده و خرید
344 – کیفیت بخشی به گرفتن وضو در دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

344 – کیفیت بخشی به گرفتن وضو در دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : کیفیت بخشی به گرفتن وضو در دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
342 -افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با تقویت روحیه همکاری در آنها 2000 تومان

342 -افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با تقویت روحیه همکاری در آنها

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر فیزیک : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با تقویت روحیه همکاری در آنها – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
341 – تقویت سواد خواندن دردانش آموزان سوم ابتدایی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

341 – تقویت سواد خواندن دردانش آموزان سوم ابتدایی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : تقویت سواد خواندن دردانش آموزان سوم ابتدایی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات دوازده صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
340 – بهتر کردن بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

340 – بهتر کردن بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار سوم : بهتر کردن بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
339 – تشویق  دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس علوم تجربی  با راهکارهای مناسب 2000 تومان

339 – تشویق دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس علوم تجربی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر علوم و درس علوم : تشویق  دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس علوم تجربی  با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – [...]

مشاهده و خرید
338 – علاقمند کردن  دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

338 – علاقمند کردن دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : علاقمند کردن  دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو [...]

مشاهده و خرید
336 – علاقمند کردن همکاران به خوردن صبحانه با راهکارهای مناسب 2000 تومان

336 – علاقمند کردن همکاران به خوردن صبحانه با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر ، معاون ، مربی بهداشت : علاقمند کردن همکاران به خوردن صبحانه با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
335 – تقویت مهارت های زندگی با ایجاد  فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان 2000 تومان

335 – تقویت مهارت های زندگی با ایجاد فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : تقویت مهارت های زندگی با ایجاد  فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و یک صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
334 – جلوگیری از مشکلات ساختاری بدن دانش آموزان با استفاده از سبک کردن حجم کیف  آنها 2000 تومان

334 – جلوگیری از مشکلات ساختاری بدن دانش آموزان با استفاده از سبک کردن حجم کیف آنها

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ششم : جلوگیری از مشکلات ساختاری بدن دانش آموزان با استفاده از سبک کردن حجم کیف  آنها – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
333 – کاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموزان طلاق با برگزاری جلسات آموزش خانواده 2000 تومان

333 – کاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموزان طلاق با برگزاری جلسات آموزش خانواده

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی : کاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموزان طلاق با برگزاری جلسات آموزش خانواده – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید