تماس با ما

برای تماس با ما از راه های زیر می توانید استفاده نمائید :

1 – پیامک به شماره تلفن 09159886819 – صارمی

2 – تماس با شماره تلفن های 09159886819 و یا 09338737025

3 – پیام با تلگرام به شماره 09159886819 و یا آیدی @dabiryar

4 – ایمیل : asemankafinet@gmail.com