253 – چگونه توانستم خواندن و نوشتن را در دانش آموز دیر آموزم تقویت کنم .

253 – چگونه توانستم خواندن و نوشتن را در دانش آموز دیر آموزم تقویت کنم .

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 430 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 3 سپتامبر 2019

به روز رسانی در: 3 سپتامبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

معرفی اقدام پژوهی 

چگونه توانستم خواندن و نوشتن را در دانش آموز دیر آموزم تقویت کنم .

موضوع اقدام پژوهی :

چگونه توانستم خواندن و نوشتن را در دانش آموز دیر آموزم تقویت کنم .

– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هجده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان

ابتدا در زیر چکیده و فهرست مطالب و فایل کامل پی دی اف این اقدام پژوهی را برای مشاهده قرار داده ایم ابتدا مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این اقدام پژوهی را  با قیمت دو هزار تومان خرید نمائید :

 

فهرست مطالب

چکید ه 5

مقدمه. 7

کودکان دیر آموز 7

توصیف وضعیت موجود وبیان مسئله. 8

چرا من این طرح رابرای اقدام پژوهی انتخاب کردم؟. 8

تعریف وطرح مسئله. 8

ارائه شواهد1 (گردآوری داده ها) 10

تکمیل پرسشنامه تولدمهدی توسط مادر 10

مصاحبه با معاون مدرسه. 10

مصاحبه با مربی بهداشت.. 11

انتخاب راه حل موقت اول افزایش سطح دقت وتوجه. 11

اجرای راه کارسوم : 12

اجرای راه کار چهارم: 13

در مرحله دوم: 13

اجرای راه کار پنجم : 14

اجرای راه کار ششم: 15

اقداماتی که در مدرسه باهمکاری معاون مدرسه  انجام شد. 15

ارزیابی تاثیر اقدامات وتعیین اعتبارآن: 17

ارائه ی راه حل هاوپشنهادات: 17

منابع. 18

چکیده

اگربپرسید که کودکان دیرآموز  چه دانش آموزانی هستند باید بگویم که این دانش آموزان گروهی از کودکان هستند که بهره هوشی معادل 70تا 85 دارند.هیچ گونه علامت جسمی یا ظاهری ندارند درامور تحصیلی ورفتاری با همسالان خود ممکن است باشکست روبروشوند. اما می تواننددرسایرامورزندگی مستقل عمل کرده وموفق شوند . این دانش آموزان درمدارس عادی اموزش می بینندودرکناردانش آموزان عادی درس می خوانند.بادرنظرگرفتن این موضوع معلم درکلاس درس عادی باچندنفرازاین دانش آموزان سر وکارداردگه بایدازنظر شناختی وعاطفی وآموزشی بااین کودکان کار نماید.انها دریادگیری مطالب بسیار کندبوده وزودفراموش می کنندکه این امرروی تدریس معلم وروند آموزشی باسایر بچه ها تاثیر می گذارد.

بچه های عادی ونرمال از یادگیری خوبی برخوردارهستند زودیادمی گیرند وفراموش نمی کنند.مشکلات رفتاری کمتری دارند دقت وتمرکزبیشتری دارند.اما کار با دانش آموزان دیر آموز نیازبه وقت فراوان صبر وبردباری تحمل رفتارهای ناخوشایندرامی طلبد.

چرا من این طرح را برای اقدام پژوهی ا نتخاب کردم؟چون معلمین پایه اول ابتدایی هرسال بااین کودکان روبرو هستند.درکارگاه های آموزشی ودر مراکز ضمن خدمت از مدرسین ومسئولین می خواهندکه دورههای آموزشی وتوجیهی کار بادانش آموزان دیرآموزبگذارند که اقدامات کمی دراین باره صورت گرفته است.

امسال تصمیم گرفتم که اقدامات آموزشی وپژوهشی خودم را که روی این بچه ها انجام داده ام ونتیجه ی مثبتی درپایان سال گرفته ام رابرای استفاده ی همکاران به ضمن خدمت ارسال نمایم.

ابتدابامطالعه ی پرونده سنجش  دانش آموزان این بچه ها شناسایی میشوندوباهمکاری تیم آموزشی وپرورشی که از معلم مدیر ومعاونین مربی بهداشت  مشاور تحصیلی وخانواده وتمام عوامل تاثیر گذارتشکیل میگرددکارراشروع می کنیم

ارائه راهکارهایی که دراین طرح آمده است:

  • برقراری ارتباط دوستانه ومادرانه باکودک
  • بالابردن دقت وتمرکز
  • استفاده از اسباب بازی هاووسایل کمک آموزشی
  • استفاده از جداول جدید طراحی شده برای این کودکان
  • کار باکامپیوترو لب تاب درکلاس

برای اطمینان شما عزیزان :

فایل پی دی اف این اقدام پژوهی برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد این اقدام پژوهی را با قیمت مناسب دو هزار تومان از لینک خرید در یافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف را با کلیک بر روی لینک زیر ببینید :

در صورت مشاهده و رضایت ، فایل ورد این اقدام پژوهی را را با قیمت مناسب فقط دو هزار تومان از دکمه پرداخت زیر دریافت نمائید.

پاسخ دهید